Fødselstidspunktet – ascendanten

Hvornår er man født i astrologisk forstand

horoskop ur

Man skal ikke have arbejdet ret længe med astrologi, før man opdager, hvor vigtigt fødselstidspunktet er. Der er mange, der ikke kender deres nøjagtige tidspunkt. Og der er også mange, der tror, at bare det er nogenlunde cirka, så er det godt nok. Men det forholder sig sådan, at når en astrolog laver en prognose, så svarer en fejl på ca. fire minutter i fødselstidspunktet til en fejl på en del af prognosen til ca. et år. Så det er altså uhyre vigtigt, at finde frem til et så nøjagtigt fødselstidspunkt som overhovedet muligt. Derfor bør alle horoskoper få korrigeret fødselstidspunktet før en tolkning.

Der er to meget udbredte metoder inden for korrektion af fødselshoroskoper: Kündig-metoden og Naibod-metoden (her under simpel aksekorrektion).
Sagt meget forenklet så kan man, når man bruger Kündig-metoden, kun være født på bestemte tidspunkter – de såkaldte Kündig-snit, mens man kan være født på alle tænkelige tidspunkter, når man bruger Naibod-metoden.
For mig er Naibod-metoden den mest indlysende at anvende.

At korrigere et horoskop hører til en af astrologiens sværere discipliner. Nogle astrologer siger: “Nå, det er da ikke noget særligt”. Men det har gang på gang slået mig, at mennesker, der har fået korrigeret deres horoskop hos flere af landets kendteste astrologer, har lige så mange forskellige fødselstidspunkter, som antallet af astrologer, de har været hos. Og der er ofte langt imellem de fødselstidspunkter, de har fået opgivet.
Og hvorfor er det så sådan? Er nogle astrologer dygtige og andre dårlige? Sådan kan det vel sagtens forholde sig. Men det er ikke hele sandheden. Vi kan som astrologer nemt fuppe, dem vi lægger horoskop for. Men det er ikke smart bare at spille overbevisende. Efter min mening bør vi gøre horoskopets ejermand opmærksom på, at “det nøjagtige fødselstidspunkt” altid er tilnærmet.

Korrektion er en meget vigtig disciplin, hvor vigtige spørgsmål skal besvares. Hvornår kan man sige, at barnet er født? Er det, når man kan se fontanellen? Er det, når barnet er ude? Er det ved det første åndedræt/skrig? Er det, når navlestrengen klippes? Er der et spirituelt fødselstidspunkt?SkytteL
Under korrektion dukker der så mange nye spørgsmål op,som er vigtige at få besvaret. F.eks. kan man se alt i et horoskop? Mange astrologer har gjort sig den erfaring, at der ikke altid er store aspektkonstellationer, når der sker noget væsentlig i en persons liv.

Mange astrologer er drevet af ønsket om, at der findes svar på “det hele” i horoskopet. Det findes der imidlertid ikke, eller også er vi ikke dygtige nok til at forstå alle symbolerne dybt nok. (Måske mangler vi stadig nogle planeter/symboler.)

Det skal bestemt ikke afholde os fra at beskæftige os med korrektion. For det er kun gennem forskningens frustrerende “bliven ved”, at vi får den erfaring, der skal til, hvis vi vil udtale os om denne fagdisciplin.
Vi tager atter en dyb indånding og må acceptere, at selv om en facitliste til “det sande fødselstidspunkt” ville være hensigtsmæssig og hjælpe os rigtig meget, når vi korrigerer horoskoper, så eksisterer den ikke i en absolut form, men dog fragmentarisk. Så vi skal blive ved med at forsøge at forfine denne disciplin. Og her er det meget vigtigt at udvikle større filosofisk/spirituel forståelse og indsigt. Astrologien er en erfaringsvidenskab, så det er vigtigt, at vi astrologer husker, at det er symbolerne, der taler til os – ikke omvendt.